Temperatursystem

Movipro AB dimensionerar och levererar temperaturmätutrustning för silor och planlager. Skräddarsydda helautomatiska system som uppfyller de nya ISO-kraven med larm, uppföljning etc. 

Vi för även handinstrument som anslutes till temperaturkablarna.