Pågåede projekt

Halmstad

Byggnation av Privé stålsilor 3000 ton, inklusive Cimbria transportsystem. Rapslinje-process

Lund

Nybyggnation av Cimbria  B-7 tork, Prive´silor, Cimbria elevatorer transportörer.

Stehag

Komplett torkanläggning med Cimbria tork, transportmaskiner och Privé silor.

Bro

Privé silor för utökad lagring, Cimbria kedjeransportörer.

Jönåker

Nybyggnation av Privé stålsilor, Cimbria A-8 tork med panna, transportmaskiner, samt ny Cimbria rensmaskin 143 kombi.

Fjälkinge

Ombyggnad av transportmaskiner,  uppgradering av kapacitet samt byggnation av Privésilo 2000 ton.

Hammenhög

Prive´stålsilo, utökad lagring, nya transportmaskiner.