Movipro Lantbruk

Vi projekterar och levererar kompletta anläggningar med bl.a. Prive´ utomhussilor, Cimbria spannmålstorkar och transportsystem samt Airheat varmluftspannor.

Movipro Lantbruk AB

Movipro LB AB levererar sedan slutet av 1970-talet maskinutrustning och tillbehör för hantering av spannmål och andra bulkprodukter. Ett komplett program med skopelevator, kedjetransportörer, skruvar samt silor och beluftningssystem.